İSTİNAT DUVARI AYANCIK BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | Ayancık Gazetesi
SON DAKİKA

İSTİNAT DUVARI AYANCIK BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

21.02.2018

Bu haber 20 Şubat 2018 - 17:44 'de eklendi.

İLAN
İSTİNAT DUVARI
AYANCIK BELEDİYESİ FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 7
Yasal Kapsam :13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım … – 270.489,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım … – 4.545.236,30
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım … – 90.904.726,00
Ortak Alım :Hayır
Sınır Değer :İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar
İstinat duvarı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer a
İhale Kayıt Numarası : 2018/80886
1-İdarenin
a)Adresi : YALI MAH CUMHURİYET MEYDANI 1 57400
AYANCIK/SİNOP
b) Telefon ve faks numarası :3686131073 – 3686131333
c) Elektronik Posta Adresi :sehettinozcan@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2180,55 m2 istinat duvarı yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ayancık
c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yalı mah. 15 temmuz şehitler cad No:1 ayancık sinop
b) Tarihi ve saati : 05.03.2018 – 11:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ti< Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husus belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihine düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. iş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işi deneyimini gösteren belgeler.
Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B üst yapı işleri
III grup bina işleri
2.BI ve B2 işlerin dışındaki bina işleri
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: inş mühendisliği ve mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayancık belediyesi ihale komisyonu başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta’ gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şe verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
ihalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
pendik escortkartal escortistanbul escortsex hikayeistanbul escortpendik escort istanbul escort