berliner stadtreinigung

Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sinop 23°C
Çok Bulutlu

  AYANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 255,275 VE YEMİŞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 515,519,520,524 KOD NOLU ORMAN YOLLARI ÜST YAPI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYANCIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  15.07.2020 Tarihli resmi ilan

  AYANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 255,275 VE YEMİŞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 515,519,520,524 KOD NOLU ORMAN YOLLARI ÜST YAPI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYANCIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  15.07.2020
  A+
  A-

  AYANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 255,275 VE YEMİŞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 515,519,520,524 KOD NOLU ORMAN YOLLARI ÜST YAPI

  ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYANCIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  AYANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 255,275 VE YEMİŞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 515,519,520,524 KOD NOLU ORMAN YOLLARI ÜST YAPI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2020/364001

   

  1-İdarenin
  a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYANCIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi:YALI MAHALLESI CEMIL YILDIZ CADDESI 11 57400 AYANCIK/SİNOP
  c) Telefon ve faks numarası:3686131084 – 3686131943
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı:AYANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KARADAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 255,275 VE YEMİŞLİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 515,519,520,524 KOD NOLU ORMAN YOLLARI ÜST YAPI
  b) Niteliği, türü ve miktarı:Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Orman İşletme Şefliği 255 (3+250), 275(2+000) ve Yemişli Orman İşletme Şefliği 515(1+500), 519(3+500), 520(3+000), 524(1+750) Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapı Yapım İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Orman İşletme Şefliği 255, 275 ve Yemişli Orman İşletme Şefliği 515, 519, 520, 524 Kod Nolu Orman Yolları
  ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:23.07.2020 – 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası (107 Nolu Oda)
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
   4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
   4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

   

  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  Orman Mühendisliği ve/veya İnşaat Mühendisliği
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
   6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
   7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
   8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
   9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
   11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
   12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
   13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
   14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
   15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

   

  Ayancık Ofset
  YORUMLAR

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.